SKIP_TO

Konkurs im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki


Zapraszamy poetów i poetki marzących o debiucie książkowym do udziału w 11 już edycji Konkursu im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki.


Nagrodę w konkursie stanowi wydanie wybranego przez jury tomu poetyckiego, spotkanie autorskie oraz promocja książki podczas tegorocznej Nocy Poezji.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej. Tematyka prac jest dowolna.  
Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2024 r.Ideą konkursu zainicjowanego w 2014 roku przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa jest promocja debiutów poetyckich poprzez wsparcie autorów u progu ich kariery zawodowej. Od roku 2021 organizatorem Konkursu jest Biblioteka Kraków.
Patronką konkursu, począwszy od II edycji (2015), została Anna Świrszczyńska (1909−1984), wybitna polska poetka, autorka m.in. słynnego tomu Jestem baba (1972), która dokonała swoistej rewolucji w polskiej poezji zarówno pod względem języka, jak i treści. Czesław Miłosz w poświęconej poetce książce Jakiegoż to gościa mieliśmy napisał, że Anna Świrszczyńska pod wieloma względami „wyprzedziła swój czas”. Jako córka malarza swobodnie poruszała się „wśród znaków całego kulturalnego dziedzictwa”. O sprawach codziennego życia pisała tak, „jak żadna poetka polska się nie odważyła”. Już jej wczesne wiersze, „stylizowane, intertekstowe, jak się dziś mówi, naśladują, udają, parodiują, igrają, czyli stosują sposoby, które stały się modne dopiero przy końcu stulecia” (cyt. za: Cz. Miłosz, Jakiegoż to gościa mieliśmy, Kraków 2012, s. 46−47, 113). 

Jej poezja nie traci aktualności mimo upływu czasu. Sama poetka tak mówiła o celu swojej twórczości w audycji Polskiego Radia w 1977 roku:

„Chciałabym napisać taki wiersz, żeby człowiek, który w życiu nie dał sobie moralnie rady, mógł po niego sięgnąć, i ten wiersz by mu pomógł”. 
„Ja jestem baba. Przeszłam przez swoje babskie życie, byłam na górze i na dole, przeszłam przez macierzyństwo, przez wszystkie radości i cierpienia z tym związane. Ale chciałam w tym tomiku (Jestem baba) powiedzieć nie tylko o kobiecie w ogóle, przede wszystkim o kobiecie, która jest najbardziej obciążona wszystkimi przeciwnościami losu, o prostej kobiecie ze wsi, z miasta, która haruje i której się nie docenia.  
Wydaje mi się, że ten nasz babski los może się zmienić. Że powinien się zmienić i że się zmieni. Dlatego staram się przedstawić kobietę – i to jest novum – nie jako niewolnicę mężczyzny, lecz jako równą partnerkę, a czasami nawet jako istotę, która patrzy na tego mężczyznę z góry”.
Grafika przedstawia biały kałamarz z piórem na niebieskim tle

© 2024 Biblioteka Kraków. Wszystkie prawa zastrzeżone.