SKIP_TO

Klub Dojrzałego Czytelnika

Klub działa w Bibliotece Głównej (ul. Powroźnicza 2). W ramach jego działalności  organizowane są spotkania dla dorosłych, również dla seniorów.
Uczestnicy rozmawiają o przeczytanych książkach, problemach w nich zawartych, życiu i dorobku literackim twórców, kontekstach literackich i społecznych ich pisarstwa. Zdarza się, że na spotkaniu goszczą autorka lub autor omawianej publikacji.
Do Klubu można dołączyć w każdym momencie. Spotkania są bezpłatne, odbywają się cyklicznie – raz w miesiącu.

© 2024 Biblioteka Kraków. Wszystkie prawa zastrzeżone.