SKIP_TO

Salon literacki Biblioteki Kraków

Spotkanie z Tadeuszem Lubelskim – polskim teoretykiem i historykiem filmu, krytykiem filmowym i tłumaczem specjalizującym się w historii kinematografii polskiej i francuskiej, profesorem nauk humanistycznych, członkiem Europejskiej Akademii Filmowej i Polskiej Akademii Filmowej, autorem i redaktorem szeregu publikacji, w tym pierwszej polskiej tematycznej Encyklopedii kina oraz rozległej i kompleksowej serii Historia kina. Od 1994 roku jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika "Kino", w latach 1995–2001 był dyrektorem programowym Krakowskiego Festiwalu Filmowego, w latach 2008–2012 był dyrektorem Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rozmowa na temat książki Hollender tułacz wydanej w 2024 roku przez wydawnictwo Universitas.  Jest to biografia poety, satyryka, prozaika, tłumacza, założyciela i redaktora międzywojennych „Sygnałów” – Tadeusza Hollendra. Tadeusz Lubelski to siostrzeniec Hollendra w prostej linii, a także posiadacz nigdy niepublikowanych pamiątek po nim, w tym jego młodzieńczego dziennika.

© 2024 Biblioteka Kraków. Wszystkie prawa zastrzeżone.